Vol. I, Nr. 2, Decembrie 2010

Vol. I, Nr. 2, Decembrie 2010

ARTICOLE

RECENZII / PREZENTĂRI DE CARTE (citește articolele)

  • Andrei Oişteanu, Narcotice în cultura română: Istorie, religie şi literatură (Anca VOICU), p. 119
  • Gh. Cliveti, Prolegomene la studiul relaţiilor internaţionale. Epoca modernă (Mircea-Cristian GHENGHEA), p. 123
  • Valer Moga, Sorin Arhire, Problema Transilvaniei în discursul politic de la sfârşitul primului război mondial (Laura ULINICI), p. 127

ABREVIERI, p. 131
INSTRUCȚIUNI PENTRU AUTORI, p. 133