Scopuri şi aplicabilitate

Scopuri şi aplicabilitate

Înfiinţată în anul 2010, „The Romanian Journal of modern History” este o revistă cu sistem de evaluare colegială (peer-reviewed journal) publicată sub auspiciile Facultăţii de Istorie din cadrul Universităţii „Alexandru Ioan Cuza” din Iaşi. Încă de la apariţie, revista a încercat să reprezinte un loc de întâlnire şi comunicare atât pentru tineri cercetători şi studenţi doctoranzi, cât şi pentru cercetători şi istorici consacraţi, din România şi din străinătate.
Este una din foarte puţinele reviste româneşti dedicate în exclusivitate istoriei moderne în toate aspectele şi expresiile acesteia, încurajând o explorare interdisciplinară a conceptului generos de „modernitate” şi a influenţei acestuia asupra istoriei româneşti şi universale. În acelaşi timp, se doreşte a fi o cale de dialog şi de interconectare, promovând modernitatea românească peste hotare şi aducând în atenţia specialiştilor români diverse aspecte ale modernităţii universale.
Ca o urmare firească, articolele şi prezentările de carte vizează subiecte referitoare la istoria modernă românească şi universală (în special secolele XVIII şi XIX), încercând să ofere o gamă generoasă de interpretări şi de analize pentru istoriografia zilelor noastre.