The Romanian Journal of Modern History

The Romanian Journal of Modern History

The Romanian Journal of Modern History este o revistă de tip peerreview publicată sub auspiciile Facultăţii de Istorie a Universităţii „Alexandru Ioan Cuza” din Iaşi. Articolele şi prezentările de carte au în vedere subiecte referitoare la istoria modernă a românilor şi universală (în special secolele al XVIII-lea şi al XIX-lea).

Publicaţia este indexată în baza internaţională de date CEEOL – Central and Eastern European Online Library

Revista este destinată nu numai cercetătorilor și istoricilor consacrați, ci și doctoranzilor și oamenilor de știință tineri din România și din străinătate. Colegiul editorial este interesat să publice articole și recenzii de carte care acoperă subiecte legate de modernitatea românească (sfârșitul secolului al XVIII-lea – începutul secolului al XX-lea până la sfârșitul primului război mondial) și, de asemenea, de modernitatea universală (secolele XVII – XIX).