Pentru autori

Pentru autori

Corespondenţa şi materialele vor fi trimise la adresa: “The Romanian Journal of Modern History”, Universitatea “Alexandru Ioan Cuza” – Corpul H, parter, Bd. Carol I nr. 18, 700505, Iaşi, România, sau la această adresă de e-mail: rjmhistory@gmail.com.
Termenele limită pentru trimiterea materialelor sunt: 1 martie (nr. 1); 1 octombrie (nr. 2).
Materialele care nu sunt acceptate pentru publicare nu vor fi returnate.
REDACŢIA ÎŞI REZERVĂ DREPTUL DE A RESPINGE ORICE MATERIAL CARE NU ESTE PE DEPLIN ELIGIBIL SAU NU CORESPUNDE STANDARDELOR MENŢIONATE MAI JOS.

Materialele vor fi redactate numai în limbile engleză, franceză sau germană. Membrii redacţiei nu traduc materialele redactate în limba română. La cererea redacţiei, autorii români vor trimite de asemenea versiunea românească a textului. Orice articol fără rezumat şi cuvinte-cheie va fi automat respins.
Materialele vor fi trimise în două exemplare, spaţiate la o singură linie, cu numerotarea continuă a notelor de subsol, conform practicii internaţionale. Acestea vor conţine doar note de subsol.
Notele de subsol vor include numele autorului, titlurile complet ale cărţilor, articolelor sau periodicelor care au fost utilizate, locul de publicare, numărul de pagină.
Titlurile cărţilor şi articolelor menţionate în text şi alte cuvinte/fraze speciale vor fi marcate doar prin utilizarea caracterelor italice; titlurile de periodice vor fi scrise între ghilimele.
Trimiterile la reviste/jurnale vor conţine titlul complet al publicaţiei, tomul/volumul, anul, numărul de pagină.
Trei tipuri de ghilimele vor fi utilizate, în această ordine: 1. “…”; 2. «…»; 3. ‘…’.
Va fi utilizat doar fontul Cambria mărime 11,5 (mărime 16 pentru titlul articolului). Când va utiliza fonturi speciale (arab, chirilic, grecesc, ebraic etc.), autorul va trimite respectivele fonturi împreună cu articolul.
Citatele vor fi incluse în text. În cazul în care autorul decide să le separe în (con)text, va fi utilizată tehnica „îngropării” (1 cm/stânga – 1 cm/dreapta).
Articolele trebuie să includă un rezumat de cel mult 300 de cuvinte şi cel puţin cinci cuvinte-cheie, atât rezumatul, cât şi cuvintele-cheie fiind în limba engleză, indiferent de limba în care a fost redactat articolul (engleză, franceză sau germană), şi trebuie plasate înaintea articolului. Rezumatul trebuie să fie scris cu caractere italice.