Declaraţie de etică

Declaraţie de etică

Redactorul-şef, membrii colectivului redacţional şi cei ai comitetului ştiinţific respectă valorile etice şi deontologice specifice activităţilor derulate în cadrul perimetrului academic actual. Deciziile lor au la bază principiul calităţii şi valorii ştiinţifice, importanţa şi originalitatea cercetării. De asemenea, au în vedere necesitatea combaterii active a plagiatului şi de încălcare a drepturilor de autor.
Întreaga echipă redacţională, împreună cu evaluatorii, analizează toate contribuţiile trimise strict pe baza valorii conţinutului lor, fără a face vreo discriminare cu privire la rasă, sex, religie, etnie sau orientare politică a autorului/autoarei/autorilor.
În cadrul procesului de evaluare, identitatea evaluatorilor în faţa autorului/autoarei/autorilor nu va fi dezvăluită, aşa cum nu va fi dezvăluită nici identitatea autorului/autoarei/autorilor în faţa evaluatorilor. Totodată, nu vor fi dezvăluite altor persoane din afara redacţiei informaţii despre textele care urmează a fi publicate. Echipa redacţională se va afla în permanent contact cu autorul/autoarea/autorii, putând propune soluţii diverselor probleme legate de lucrările trimise, conform opiniilor evaluatorilor.
Autorul/autoarea/autorii reprezintă singura entitate care poate fi responsabilă pentru conţinutul lucrării trimise spre publicare. Lucrarea trebuie să fie originală şi să respecte toate standardele ştiinţifice şi etice recunoscute.
Nu sunt percepute nici un fel de taxe pentru prelucrarea şi preluarea articolelor.
Autorul/autoarea/autorii cesionează cu titlu neexclusiv dreptul de reproducere şi de difuzare a articolelor, pe toată durata de existenţă a publicaţiei „The Romanian Journal of Modern History”.
Toate lucrările trimise redacţiei vor intra în procesul de evaluare (double blind peer review) pentru a se stabili dacă pot fi publicate. Odată ajunsă în posesia redacţiei, lucrarea va fi trimisă unor evaluatori selectaţi conform expertizei şi specializării lor. La finalizarea evaluării, aceştia trebuie să ofere motive clare pentru decizia lor. Orice inconsistenţe ştiinţifice, tehnice, juridice sau de altă natură trebuie imediat aduse la cunoştinţa redacţiei, spre a se decide cu privire la continuarea sau oprirea procesului de evaluare. Toate informaţiile din timpul procesului de evaluare sunt confidenţiale şi nu pot fi împărtăşite decât membrilor redacţiei. Evaluatorii nu pot utiliza informaţiile aflate în cuprinsul lucrărilor evaluate pentru avantajul propriu sau al instituţiei în care activează.