AVERTISMENT

Avertisment

Reprezentând o componentă a sistemului ştiinţific naţional şi internaţional, „The Romanian Journal of Modern History” se raliază eforturilor generale de eradicare a plagiatului şi a furtului intelectual de orice natură. Colaboratorii revistei au obligaţia de a trimite spre publicare numai lucrări pentru care deţin drepturi depline de autor. În cazul în care este necesar, autorul/autoarea/autorii trebuie să obţină permisiunea de utilizare pentru toate materialele care cad sub incidenţa drepturilor de autor înainte de a trimite redacţiei „The Romanian Journal of Modern History” articolele spre publicare.
Odată ce acceptă introducerea articolelor trimise în sistemul de evaluare peer review, autorii acestora acceptă, în mod implicit şi automat, faptul că deţin drepturi depline de autor pentru materialele trimise spre publicare (inclusiv imagini sau documente similare) şi că nu încalcă drepturile de proprietate intelectuală sau de orice altă natură ale unei terţe părţi. Răspunderea pentru conţinutul articolelor le revine în exclusivitate autorilor.
Redacţia publicaţiei „The Romanian Journal of Modern History” şi Facultatea de Istorie a Universităţii „Alexandru Ioan Cuza” din Iaşi nu pot fi considerate responsabile pentru încălcări ale drepturilor de autor, furt intelectual de orice fel sau pagube şi prejudicii de orice natură rezultate în baza articolelor incluse în revistă. Redacţia nu îşi asumă răspunderea în caz de plagiat, întreaga răspundere, atât juridică (civilă, contravenţională, penală, după caz), cât şi deontologică, aparţinând în exclusivitate autorilor.