Vol. X, No. 1-2, June – December 2019

Vol. X, No. 1-2, June – December 2019

ARTICLES

BOOK REVIEWS (read the articles)

  • G. Sion, Suvenire de călătorie în Basarabia meridională (Cosmin MIHUŢ), p. 59
  • Mircea-Cristian Ghenghea, Iulian Pruteanu-Isăcescu (eds.), ASTRA şi românii: memorie istorică şi realităţi contemporane (Marian HORVAT), p. 63
  • Silvana Rachieru, Diplomaţi şi supuşi otomani în Vechiul Regat. Relaţii otomano-române între anii 1878 şi 1908 (Codruţa ŞOROAGĂ), p. 67
  • Doru Radosav, Între Clio și Themis: o lectură istorico-juridică a credenționalului (Gheorghe NEGUSTOR), p. 73
  • Iulian Pruteanu-Isăcescu, Bojdeuca “Ion Creangă”. Din istoria primului muzeu literar din România (Mircea COLOŞENCO), p. 75

ABBREVIATIONS, p. 77
INSTRUCTIONS FOR THE AUTHORS, p. 79