Vol. IV, No. 2, December 2013

Vol. IV, No. 2, December 2013

ARTICLES

BOOK REVIEWS (read the articles)

  • Nicolae Isar, Din istoria gândirii social-politice româneşti (sec. XVII-XIX). Studii (Codrin MURARIU), p. 53
  • Constanţa Vintilă-Ghiţulescu, Evgheniţi, ciocoi, mojici. Despre obrazele   primei  modernităţi  româneşti,  1750-1860  (Alina-Florina PLATON), p. 59
  • Florin-Alexandru Luca (coordinator), Lucian-Valeriu Lefter, Şerban-Andrei Toma, Moştenirea familiei Motăş (Mircea-Cristian GHENGHEA), p. 63
  • Acte şi documente privind elita politică românescă din Transilvania (1869-1896). Selection of documents, notes and introductory study by Vlad Popovici (Mircea-Cristian GHENGHEA), p. 67

ABBREVIATIONS, p. 69
INSTRUCTIONS FOR THE AUTHORS, p. 71