Vol. IV, No. 1, June 2013

Vol. IV, No. 1, June 2013

ARTICLES

BOOK REVIEWS (read the articles)

  • Bogdan Creţu, Inorogul la Portile Orientului. Bestiarul lui Dimitrie Cantemir. Studiu comparativ (Ştefan LEMNY), p. 71
  • Ştefan Lemny, Pagini de istorie culturală: idei, mentalităţi, interferenţe (Anca VOICU), p. 77
  • Gheorghe Cliveti, Europa franceză şi cauza română (1789-1871) (Mircea-Cristian GHENGHEA), p. 83
  • Mihaela Damean, Personalitatea omului politic Dimitrie A. Sturdza (Cosmin MIHUŢ), p. 87
  • David Bullock, Războiul civil rus 1918-1922 (Mircea-Cristian GHENGHEA), p. 91

ABBREVIATIONS, p. 95
INSTRUCTIONS FOR THE AUTHORS, p. 97