Vol. II, No. 2, December 2011

Vol. II, No. 2, December 2011

ARTICLES

BOOK REVIEWS (read the articles)

  • István Deák, Mai presus de naţionalism (O istorie politică şi socială a corpului de ofiţeri habsburgici, 1848-1918) (Angela CRĂCIUN), p. 105
  • Gh. Cliveti, Ionuţ Nistor, Adrian-Bogdan Ceobanu (coord.), Cultură, politică şi societate în timpul domniei lui Carol I. 130 de ani de la proclamarea Regatului României (Codrin MURARIU), p. 109
  • Keith Hitchins, Ion I.C. Brătianu (Mircea-Cristian GHENGHEA), p. 115
  • Mihai Iacobescu, Gh. Cliveti, Dinu Balan (coord.), In honorem Dumitru Vitcu (Ioan-Augustin GURIŢĂ), p. 121
  • Cătălin Mihuleac, Pamfletul şi tableta. Jurnalism sau literatură? (Mircea-Cristian GHENGHEA), p. 127

ABBREVIATIONS, p. 131
INSTRUCTIONS FOR THE AUTHORS, p. 134