Vol. II, No. 1, June 2011

Vol. II, No. 1, June 2011

ARTICLES

BOOK REVIEWS (read the articles)

  • Ştefan Lemny, Cantemireştii. Aventura europeană a unei familii princiare din secolul al XVIII-lea (Anca VOICU), p. 97
  • Daniel Niţă-Danielescu, Războaiele dintre ruşi şi turci din secolul al XVIII-lea şi implicaţiile lor asupra Bisericii Ortodoxe Române din Moldova (Ioan-Augustin GURIŢĂ), p. 103
  • Luminiţa Dumănescu (coordonator), 9 ipostaze ale copilăriei româneşti. Istorii cu şi despre copii de ieri şi de azi (Elena BEDREAG), p. 107
  • Liviu Maior, Alexandru Vaida Voevod. Putere şi defăimare (Studii) (Angela CRĂCIUN), p. 113
  • Miriam R. Levin, Sophie Forgan, Martina Hessler, Robert H. Kargon, Morris Low, Urban Modernity: Cultural Innovation in the Second Industrial Revolution (Georgiana GHEORGHICĂ), p. 117
  • Thomas Bouchet, Noms d’oiseaux. L’insulte en politique de la Restauration a nos jours (Alina-Florina PLATON), p. 123
  • Arnaud Baubérot, Florence Bourillon (dir.), Urbaphobie. La détestation de la ville aux XIXe et XXe siècles (Alina-Florina PLATON), p. 127
  • Frédéric Saenen, Dictionnaire du pamphlet (Mircea-Cristian GHENGHEA), p. 131

ABBREVIATIONS p. 135
INSTRUCTIONS FOR THE AUTHORS p. 137