Vol. I, No. 2, December 2010

Vol. I, No. 2, December 2010

ARTICLES

BOOK REVIEWS (read the articles)

  • Andrei Oişteanu, Narcotice în cultura română: Istorie, religie şi literatură (Anca VOICU), p. 119
  • Gh. Cliveti, Prolegomene la studiul relaţiilor internaţionale. Epoca modernă (Mircea-Cristian GHENGHEA), p. 123
  • Valer Moga, Sorin Arhire, Problema Transilvaniei în discursul politic de la sfârşitul primului război mondial (Laura ULINICI), p. 127

ABBREVIATIONS, p. 131
INSTRUCTIONS FOR THE AUTHORS, p. 133